bip.gov.pl
RSS
A A A K

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Wszelkie pisma, podania i wnioski można  złożyć  tradycyjnie w  formie  papierowej:

  •  osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach,            w  godzinach urzędowania:

            Poniedziałek: 7:00-15:00
             Wtorek: 7:00-15:00
             Środa: 7:00-17:00
             Czwartek: 7:00-15:00
             Piątek: 7:00-13:00

  • listownie na adres:   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornontowicach
                                                   ul. Żabik 9 lok. 6 i 9
                                                   43-178 Ornontowice,

Dokumenty  do  Ośrodka  Pomocy  można  złożyć również  elektronicznie:

  • poprzez system elektronicznej skrzynki podawczej za pośrednictwem platformy ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).

             Adres skrzynki podawczej ePUAP:
             /GOPS-ORNONTOWICE/skrytka
             /GOPS-ORNONTOWICE/SkrytkaESP

            Doręczanie dokumentów poprzez powyższy system wymaga założenia przez 
            zainteresowanego bezpłatnego konta na platformie ePUAP

  • Pocztą elektroniczną  na  adres: gops@ornontowice.pl

            Pisma skierowane na adres poczty elektronicznej,  podpisane  ważnym 
             kwalifikowalnym  podpisem  elektronicznym,  traktuje się jako przesyłki złożone w
             trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia podania. Wysłanie dokumentów tą
             drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie
             poświadczenie można uzyskać przekazując dokument korzystając z ePUAP.     

  •  wnioski o  świadczenia  min.  wychowawcze, rodzinne,  "Dobry Start"  można złożyć   także   za  pośrednictwem Portalu  Informacyjno - Usługowego   Ministerstwa  Rodziny   Pracy  i Polityki  Społecznej Emp@tia

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Ornontowicach:

1.  Wszystkie dokumenty dostarczone w postaci elektronicznej muszą zostać podpisane 
     ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XADES /dot. poczty
     elektornicznej i platformy ePUAP/ lub podpisem  potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP       /dot. platformy ePUAP/

      W przypadku braku podpisu elektronicznego wnioskodawca zostanie wezwany w celu
      uzupełnienia, w terminie do 7 dni, braków formalnych wniosku pod rygorem pozostawienia
      wniosku bez rozpatrzenia.

2.   Akceptowane formaty załączników to:  DOC, DOCX, RTF, ODT, ODS;  XLS, XLSX, XML,   
      TXT;   GIF, TIF, JPG,  PDF, PNG, SVG, ZIP, XADES

3.   Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może
      przekroczyć 5 MB.

4.   Dokumenty elektroniczne doręczane do GOPS zawierające wirusy lub inne niebezpieczne
      elementy będą automatycznie odrzucane i nie zostaną wprowadzone do systemu
      teleinformatycznego Ośrodka.Opublikował: Joanna Bieniek
Publikacja dnia: 09.11.2018
Podpisał: Joanna Bieniek
Dokument z dnia: 07.11.2018
Dokument oglądany razy: 2 604